Kontakt

FnA Sp. z o.o.
Finance and Administration
05-092 Łomianki
NIP: 7010387062
KRS: XII Wydz.Gosp.Sądu Rej.
dla m. st. Warszawy nr 0000468184

Monika Wróbel
mob.: +48 604 58 47 22
mob.: +48 604 63 26 13
e-mail: info@fna.com.pl